حسابدار برتر-34 (4)

حسابدار برتر(آنلاین)

Top Accountant

کد دوره (2020535)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 120 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر
تکمیل ظرفیت

سالاد و سس

سالاد و سس

Salads and sauces

کد دوره (2020415)

 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:24 مهر 
 • مدت دوره: 15 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 17.910.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410 - 22082957
ایمیل: info@mfpol.ir