تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

Gas boiler package repairman

کد دوره (2020750)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره:18 بهمن  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 45.900.000 - 29.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 10 نفر

نصاب و تعمیرکار کولر اسپلیت

نصاب و تعمیرکار کولر اسپلیت

Split air conditioner installer and repairman

کد دوره (2020745)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره:14 بهمن  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 45.900.000 - 36.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 10 نفر

مشاور امور مهاجرتی

مشاور امور مهاجرتی

Immigration Advisor

کد دوره (2020745)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 17 الی 21
 • شروع دوره:18 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 45.900.000 - 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 15 نفر

فنون پذیرایی و تشریفات

فنون پذیرایی و تشریفات

Catering techniques and ceremonies

کد دوره (2020740)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره:18 بهمن  
 • مدت دوره: 30 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 45.900.000 - 36.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

طلا سازی

طلا سازی

Goldsmithing

کد دوره (2020735)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه
 • ساعت: 15 الی 19
 • شروع دوره:17 بهمن  
 • مدت دوره: 80 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 68.900.000 - 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

ICDL user

کد دوره (2020730)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 15 الی 17
 • شروع دوره:18 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 27.900.000 - 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مدیر هتل

مدیرهتل

hotel manager

کد دوره (2020725)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره:7 بهمن  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 59.900.000 - 46.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

مدیریت پروژه (2)

مدیریت پروژه

Project Management

کد دوره (2020720)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنیه 4شنبه
 • ساعت: 19 الی 21
 • شروع دوره:6 بهمن  
 • مدت دوره: 60 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 81.900.000 - 63.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 10 نفر

مدیر تور

مدیر تور

Tour manager

کد دوره (2020715)

 • ایام برگزاری دوره: شنیه 4شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره:9 بهمن  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 49.900.000 - 39.600.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

گیتار

گیتار

Guitar

کد دوره (2020710)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: با هماهنگی
 • شروع دوره:4 بهمن  
 • مدت دوره: 10 جلسه
 • هزینه دوره: 12.000.000 - 10.000.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

Oil painting

کد دوره (2020705)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره:11 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 45.900.000 - 29.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

آشپزی ملل

آشپزی ملل

Culinary Nations

کد دوره (2020700)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره:9 بهمن  
 • مدت دوره: 60 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 91.900.000 - 63.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر

کالیگرافی

کالیگرافی

Calligraphy

کد دوره (2020695)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره:9 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.700.000 - 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 10 نفر

نقاشی سیاه قلم

نقاشی سیاه قلم

Chiaroscuro

کد دوره (2020690)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 4شنبه
 • ساعت: 16 الی 18
 • شروع دوره:9 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 36.900.000 - 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 10 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ (6)

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

شامل : تهیه انواع نوشیدنی های گرم و سرد - سالاد و سس کیک های کافی شاپ - راه اندازی کافه و ...

کد دوره (2020680)

 • ایام برگزاری دوره: اشنبه 5شنبه
 • ساعت: 18 الی 21
 • شروع دوره:3 دی  
 • مدت دوره: 60 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 93.600.000 - 72.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی

نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی

Bakery of bulk and semi-bulk industrial breads

شامل : نان شیرمال - بروتش - بریوش - پنیر توریه - همبرگر - سبزیجات و ...

کد دوره (2020685)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:4 بهمن  
 • مدت دوره: 72 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 63.900.000 - 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:12 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ (2)

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020675/2)

 • ایام برگزاری دوره: اشنبه 5شنبه
 • ساعت: 18 الی 21
 • شروع دوره:2 دی  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 91.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ (5)

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020675/3)

 • ایام برگزاری دوره: اشنبه 5شنبه
 • ساعت: 12 الی 15
 • شروع دوره:2 دی  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 120.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:3 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020675/1)

 • ایام برگزاری دوره: اشنبه 5شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره:2 دی  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 75.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

کباب زنی و تخته کاری

کباب زنی و تخته کاری

Grilling and boarding

کد دوره (2020670)

 • ایام برگزاری دوره: جمعه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره:3 دی  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

آشپزی ملل (2)

آشپزی ملل

Culinary Nations

کد دوره (2020665/3)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:6 دی  
 • مدت دوره: 80 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 150.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:3 نفر

آشپزی ملل (3)

آشپزی ملل

Culinary Nations

کد دوره (2020665/2)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 4شنبه
 • ساعت: 15 الی 19
 • شروع دوره:1 دی  
 • مدت دوره: 80 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 102.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:3 نفر

آشپزی ملل

آشپزی ملل

Culinary Nations

کد دوره (2020665/1)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره:7 دی  
 • مدت دوره: 80 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 81.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

آشپزی ملل

آشپزی ملل

Culinary Nations

کد دوره (2020660)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 3شنبه
 • ساعت: 16 الی 20
 • شروع دوره:27 مهر  
 • مدت دوره: 80 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 102.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

تهیه انواع فینگر فود

تهیه انواع فینگر فود

Preparation of all kinds of finger food

کد دوره (2020655)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 16 الی 20
 • شروع دوره: 26 مهر  
 • مدت دوره: 40 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

تنظیم قراردادهای پیمان کاری(ساخت و ساز)

تنظیم قراردادهای پیمان کاری(ساخت و ساز)

Arranging construction contracts

کد دوره (2020640)

 • ایام برگزاری دوره:1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره:27 مهر  
 • مدت دوره: 45 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

طراحی مد و لباس

طراحی مدو لباس

Modulbas design

کد دوره (2020650)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 28 مهر  
 • مدت دوره: 60 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مربی مهدکودک

مربی مهدکودک

kindergarten trainer

کد دوره (2020645)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 11 الی 14
 • شروع دوره: 29 مهر  
 • مدت دوره: 60 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مدیریت تحول

مدیریت تحول

Change Management

کد دوره (2020635)

 • ایام برگزاری دوره:1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره: 25 مهر  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره:6 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020630)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 20
 • شروع دوره: 22 مهر  
 • مدت دوره:50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:1 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020625)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 21
 • شروع دوره: 20 مهر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:3 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020620)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 19 مهر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 19.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

گیتار

گیتار

Guitar

کد دوره (2020615)

 • ایام برگزاری دوره:2شنبه ،3شنبه
 • ساعت: طبق هماهنگی
 • شروع دوره:19 مرداد  
 • مدت دوره: 10 جلسه
 • هزینه دوره: 10.000.000 ریال

ویولن

ویولن

Violin

کد دوره (2020615)

 • ایام برگزاری دوره:3شنبه
 • ساعت: طبق هماهنگی
 • شروع دوره:19 مرداد  
 • مدت دوره: 10 جلسه
 • هزینه دوره: 10.000.000 ریال

مشاور تاسیس آموزشگاه

مشاور تاسیس آموزشگاه

School Establishment Consultant

کد دوره (2020605)

 • ایام برگزاری دوره:2شنبه
 • ساعت: 17 الی 19
 • شروع دوره:18 مرداد  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:8 نفر

حسابدار ارشد.

حسابدار ارشد (حضوری)

senior accountant

کد دوره (2020610)

 • ایام برگزاری دوره:جمعه
 • ساعت: 15 الی 21
 • شروع دوره:26 شهریور  
 • مدت دوره: 140 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:20 نفر

حسابدار برتر-34 (4)

حسابدار برتر (حضوری)

Top Accountant

کد دوره (2020600)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:25 شهریور  
 • مدت دوره: 120 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 34.200.000 ریال
 • ظرفیت دوره:20 نفر

تنبک

تنبک

کد دوره (2020590)

Tonbak

 • ایام برگزاری دوره: 2 شنبه
 • ساعت: طبق هماهنگی
 • شروع ثبتنام: 31 خرداد  
 • مدت دوره: 10 جلسه
 • هزینه دوره: 8.000.000 ریال

گیتار (3)

گیتار

کد دوره (2020585)

Guitar

 • ایام برگزاری دوره: 2 شنبه ، 3 شنبه
 • ساعت: طبق هماهنگی
 • شروع ثبتنام: 31 خرداد  
 • مدت دوره: 10 جلسه
 • هزینه دوره: 8.000.000 ریال

کارور اتوکد.

کارور اتوکد

AutoCAD carver

کد دوره (2020580)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 31 تیر  
 • مدت دوره: 60 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

English language

کد دوره (2020575)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 13 الی 15
 • شروع دوره: 28 تیر  
 • مدت دوره: 30 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 9.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

محاسبات ذهنی چرتکه.

محاسبات ذهنی چرتکه

Abacus mental calculations

کد دوره (2020570)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 13 الی 14:30
 • شروع دوره: 28 تیر  
 • مدت دوره: 30 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 12.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مدیریت پروژه 2

مدیریت پروژه

Project Management

کد دوره (2020565)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 2 مرداد  
 • مدت دوره: 45 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 32.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

فنون پذیرایی و تشریفات .

فنون پذیرایی و تشریفات

Catering techniques and ceremonies

کد دوره (2020560)

 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 5 مرداد  
 • مدت دوره: 40 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

مدیر هتل

مدیر هتل

hotel manager

کد دوره (2020555)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 13 الی 16
 • شروع دوره: 1 مرداد  
 • مدت دوره: 45 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

کارور 3D.MAX .

3D.MAXکارور

Carver 3D.MAX

کد دوره (2020545)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 11 الی 14
 • شروع دوره: 31 تیر  
 • مدت دوره: 50 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 20.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مهندسی فروش

مهندسی فروش

sales engineering

کد دوره (2020550)

 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 29 تیر  
 • مدت دوره: 45 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 24.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

مربی مهدکودک

مربی مهدکودک

kindergarten trainer

کد دوره (2020540)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 24 تیر  
 • مدت دوره: 45 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 21.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

حسابدار برتر-34 (3)

حسابدار برتر (حضوری)

Top Accountant

کد دوره (2020535)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 120 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 32.400.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر

کارور اتوکد 3 (2)

کارور اتوکد

کد دوره (2020525)

AutoCAD carver

 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه 3 شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 16.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

آشپزی ملل (2)

دوره آشپزی ملل

Cooking nations

کد دوره (2020530)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه و 4 شنبه
 • ساعت: 14 الی 19
 • شروع دوره: 29 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 69.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

کارور 3D.MAX

کارور 3D.MAX

کد دوره (2020520)

Carver 3D Max

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کاربر ICDL (3)

کاربر ICDL

کد دوره (2020515)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 4شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 29 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

فنون پذیرایی و تشریفات (2)

فنون پذیرایی و تشریفات

Reception and formalization techniques

کد دوره (2020510)

 • ایام برگزاری دوره: 5 شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 30 بهمن 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 22.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

کاربر ICDL (2)

کاربر ICDL

کد دوره (2020505)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 29 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ (2)

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020500)

 • ایام برگزاری دوره:3شنبه 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره:30 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ (3)

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020500)

 • ایام برگزاری دوره:3شنبه 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره:30 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

حسابدار برتر-34 (2)

حسابدار برتر

Top Accountant

کد دوره (2020495)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 بهمن  
 • مدت دوره: 99 ساعت با احتساب پروژه محور ومعرفی به بازار کار
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر
 • ظرفیت تکمیل است

گیتار

گیتار

کد دوره (2020490)

Guitar

 • ایام برگزاری دوره: 2 شنبه ، 3 شنبه
 • ساعت: طبق هماهنگی
 • شروع ثبتنام: 02 بهمن  
 • مدت دوره: 10 جلسه
 • هزینه دوره: 6.800.000 ریال

تعمیرکار و سرویس کار اسپلیت

تعمیرکار و سرویس کار اسپلیت

کد دوره (2020480)

Split repairman and service worker

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 12 الی 15
 • شروع دوره: 18 دی  
 • مدت دوره: 28 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:8 نفر

تعمیرکارپکیج شوفاز گازی

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

کد دوره (2020485)

Gas boiler package repairman

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 18 دی  
 • مدت دوره: 25 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:8 نفر

مدیران طلایی آینده( G.M.F )

مدیران طلایی آینده(G.M.f)V.V.I.P

کد دوره (2020470)

Golden Managers of the Future

 • شرح دوره : بازاریابی و فروش،مدیریت برند،مالی و اقتصادی،مدیریت کسب و کار و ...
 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه الی جمعه
 • ساعت: 10 الی 20
 • شروع دوره: 7 الی 10 بهمن  
 • مدت دوره: 3شب و 4 روز
 • هزینه دوره: 75.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره:30 نفر
 • محل برگزاری :سالن همایشات جزیره کیش

مدیران طلایی آینده( G.M.F ) (3)

مدیران طلایی آینده(G.M.f)V.I.P

کد دوره (2020475)

Golden Managers of the Future

 • شرح دوره : بازاریابی و فروش،مدیریت برند،مالی و اقتصادی،مدیریت کسب و کار و ...
 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه الی جمعه
 • ساعت: 10 الی 20
 • شروع دوره: 7 الی 10 بهمن  
 • مدت دوره: 3شب و 4 روز
 • هزینه دوره: 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:30 نفر
 • محل برگزاری :سالن همایشات جزیره کیش

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020465)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره: 23 آذر  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کارور اتوکد 3

کارور اتوکد

کد دوره (2020460)

AutoCAD carver

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 16 آذر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 14.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کارور کتیا

کارور کتیا

کد دوره (2020460)

Carver CATIA

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 20 آذر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 20.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

تهیه انواع فینگرفود

تهیه انواع فینگرفود

Preparation of various types of finger food

کد دوره (2020455)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه
 • ساعت: 13 الی 16
 • شروع دوره:25 آبان 
 • مدت دوره: 30 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:8 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020450)

 • ایام برگزاری دوره:5 شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:29 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 46.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

مدیر آموزشگاه

مدیر آموزشگاه فنی وحرفه ای

Director of Technical and Vocational School

کد دوره (2020445)

 • ایام برگزاری دوره:2 شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره:26 آبان 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 11.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره:8 نفر

پخت انواع فست فودهای تازه

پخت انواع فست فود

Baking all kinds of fast foods

کد دوره (2020440)

 • ایام برگزاری دوره:جمعه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 33.930.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

پخت انواع پلو

پخت انواع پلو

Baking all kinds of pilaf

کد دوره (2020435)

 • ایام برگزاری دوره:1شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:25 آبان 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 14.940.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

نان های حجیم و نیمه حجیم

نان های حجیم و نیمه حجیم

Bulk and semi-bulk breads

کد دوره (2020415)

 • ایام برگزاری دوره: 4شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:23 مهر 
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 42.300.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

فینگر فود و پارتی فود

فینگرفود و پارتی فود

Finger food and party food

کد دوره (2020420)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:21 مهر 
 • مدت دوره: 25 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

صبحانه ملل

صبحانه ملل

Breakfast of the Nations

کد دوره (2020425)

 • ایام برگزاری دوره:2شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:28 مهر 
 • مدت دوره: 25 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

سالاد و سس

سالاد و سس

Salads and sauces

کد دوره (2020415)

 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:24 مهر 
 • مدت دوره: 15 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 17.910.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

هنر زیستن و ارتقا سلامتی

هنر زیستن و ارتقا سلامتی

The art of living and promoting health

کد دوره (2020395)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه و جمعه
 • ساعت: 15 الی 19
 • شروع دوره: 24 مهر 
 • مدت دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 14.400.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر

بازاریابی محتوایی و تولید محتوا

بازاریابی محتوایی و تولید محتوا

Content marketing and content production

کد دوره (2020405)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه و جمعه
 • ساعت: 9 الی 14
 • شروع دوره: 24 مهر 
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 17.100.000 ریال
 • به همراه پذیرایی صبحانه ، ناهار و اعطاء گواهینامه  
 • ظرفیت دوره:15 نفر

بازاریابی محتوایی و تولید محتوا

بازاریابی محتوایی و تولید محتوا

Content marketing and content production

کد دوره (2020400)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه و جمعه
 • ساعت: 9 الی 14
 • شروع دوره: 27 شهریور 
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 17.100.000 ریال
 • به همراه پذیرایی صبحانه ، ناهار و اعطاء گواهینامه  
 • ظرفیت دوره:15 نفر

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

Pro managment

کد دوره (2020350)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 10 شهریور 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 8.100.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت نویسی

status report

کد دوره (2020355)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره: 10 شهریور 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 9.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8نفر

کارور اتوکد

کارور اتوکد

AutoCAD Carver

کد دوره (2020360)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 11 شهریور 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 12.600.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

کارور 3D.MAX

کارور 3D.MAX

3D.MAX Carver

کد دوره (2020365)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 12 شهریور 
 • مدت دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 15.300.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

طراحی سایت با ورد پرس

طراحی سایت با ورد پرس

Website design with WordPress

کد دوره (2020385

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 11 الی 14
 • شروع دوره: 16 شهریور 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 32.400.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 2 نفر

آشپزی ملل

دوره آشپزی ملل

Cooking nations

کد دوره (2020390)

 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه و 3 شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 16 شهریور  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 52.500.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

زبان مقدماتی

زبان انگلیسی(مقدماتی)

کد دوره (2020305)

 • ایام برگزاری دوره: جمعه
 • ساعت: 11 الی 14
 • شروع دوره: 17 مرداد 
 • مدت دوره: 23 ساعت
 • هزینه دوره: 9.900.000 ریال

دوره کاربر ICDL

ICDL کاربر

ICDL user

کد دوره (2020275)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 16 الی 18:30
 • شروع دوره: 14 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 12.780.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

دوره حسابداری مالی

دوره حسابداری مالی

کد دوره (2020210)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی17
 • شروع دوره:19 تیر 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 5.950.000 ریال

دوره مقدماتی طراحی سیاه قلم

دوره مقدماتی طراحی سیاه قلم

کد دوره (2020205)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 10 الی 12:30
 • شروع دوره: 15 تیر 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 8.640.000 ریال

دوره متوسطه طراحی سیاه قلم

دوره متوسطه طراحی سیاه قلم

کد دوره (2020215)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 13 الی 15:30
 • شروع دوره: 15 تیر 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 10.710.000 ریال

دوره پیشرفته طراحی سیاه قلم

دوره پیشرفته طراحی سیاه قلم

کد دوره (2020220)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 16 الی 18:30
 • شروع دوره: 15 تیر 
 • مدت دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 17.640.000 ریال

دوره طراحی چشم سیاه قلم

دوره طراحی چشم سیاه قلم

کد دوره (2020225)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 16 الی 18:30
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 10.710.000 ریال

دوره طراحی چشم سیاه قلم با تکنیک مداد و اتود

دوره طراحی چشم سیاه قلم با تکنیک مداد و اتود

کد دوره (2020230)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 13 الی 15:30
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 10.710.000 ریال

دوره تخصصی چرتکه

دوره تخصصی چرتکه

کد دوره (2020200)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه
 • ساعت: 16 الی 18
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 8.350.000 ریال

ماکت سازی در معماری

دوره ماکت سازی در معماری

کد دوره (2020195)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه
 • ساعت: 16 الی 21
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 18.950.000 ریال

SKETCHUP&vray

دوره SKETCHUP&vray

کد دوره (2020190)

 • ایام برگزاری دوره: دو شنبه و چهار شنبه
 • ساعت: 10 الی 14
 • شروع دوره: 12 تیر 
 • مدت دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 7.190.000 ریال

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

دوره طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

کد دوره (2020185)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 1 تیر 
 • مدت دوره: 145 ساعت
 • هزینه دوره: 65.700.000 ریال

کارور 3D.MAX

دوره کارور 3D.MAX

کد دوره (2020180)

 • ایام برگزاری دوره: دو شنبه و چهار شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 12 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 13.490.000 ریال

کارور اتوکد

دوره کارور اتوکد

کد دوره (2020175)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 15 الی 19
 • شروع دوره: 11 تیر 
 • مدت دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 10.950.000 ریال

فست فودها

دوره فست فودها

Fast food

کد دوره (2020160)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه
 • ساعت: 16 الی 21
 • شروع دوره: 21 تیر 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 23.500.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

آشپزی ملل

دوره آشپزی ملل

کد دوره (2020150)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 10 الی 14
 • شروع دوره: 11 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 52.500.000 ریال

آشپزی ملل

دوره آشپزی ملل

Cooking nations

کد دوره (2020155)

 • ایام برگزاری دوره: دو شنبه و چهار شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 12 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 52.500.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 12 ریال

مدیریت کافی شاپ

دوره مدیریت کافی شاپ

کد دوره (2020165)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 11 تیر 
 • مدت دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 14.700.000 ریال

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،بلوارقیصر امین پور (شهرداری)،روبروی ساختمان بورس مركزی،بن بست رز،پلاك 11 ساختمان مجتمع فنی پلی تکنیک تهران
واتس اپ: 02191008410
تلفن: 02126744203
ایمیل: info[at]mfpol[Dot]ir