معرفی دوره و رشته های گردشگری

رشته گردشگری

رشته گردشگری جز رشته های شغلی بود و شخصی که دارای تسلط و اطلاعات کامل درباره میراث طبیعی و فرهنگی را داشته باشد و زبان قابل درکی برای گردشگران توضیح دهد میتواند در این صنعت موفق شود . شخصی که این مهارت را برای آموزش انتخاب می کند می تواند در آژانس های مسافرتی و گردشگری ، موسسات گردشگری ، هتل ها و متل ها استخدام شود ، پس به روی این مهارت خود سرمایه گزاری کنید تا بتوانید رشته شغلی خوبی برای آینده خود بسازید . در واقع گردشگری است که طبیعت گردی را مورد قبول مردم قرار داده و جاذبه های دیدنی جذابیت خاصی را برای گردشگران فراهم ساخته ، حتی گردشگر تجاری هم سفرهایی را که انجام می دهد که شامل شرکت در بازارهای سرمایه ، نمایشگاههای صنعت گردشگری و بازدید از کارخانه ها می باشد . سفر به روستاها میتواند به روح و روان گردشگر استراحتی بدهد و سفرهای حادثه جویی از جذابیت این نوع سفرها محصوب میشود که گردشگر می تواند کوهنوردی ، صخره نوردی و قایقرانی را در سفر لمس کند و با حوادثی که رخ می دهد آشنا شود. گردشگری جزء رشته های خدمات بوده ودر دپارتمان گردشگری می توانید در رشته های ذیل مهارتهای مرتبط با این رشته را آموزش ببینید و آینده شغلی خود را فراهم سازید . این رشته شامل مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد که جزء مهارتهای (ILO) مورد تایید مجمع جهانی کار به شمار می رود . .

دوره های جدید دپارتمان گردشگری

توانیهای افراد در این رشته:
 • نظریه و اصول مدیریت
 • انگیزه سفر
 • عوامل محیطی و گردشگری آژانس های مسافرتی
 • مدیران بازاریابی گردشگری
 • راهنمایان تور
 • فن بیان و آداب معاشرت
 • بهداشت و کمک های اولیه
 • هنر عکاسی در طبیعت
 • زبان تخصصی گردشگری
 • اصول حسابداری گردشگران
 • طبیعت گردی و فنون آن

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر اکوکمپ 1439-55-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 - -
2 مدیر اماکن تفریحی-گردشگری 1-99/92/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 - -
3 مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی 1439-55-002-1 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 - -
4 مدیر کمپینگ(تفرجگاه) گردشگری ورزشی 1439-55-003-1 1 0 0 0 4 0 0 5 5 0 3 1 3 4 1 - -
5 مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 1439-55-004-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 - -
6 طراحی رویداد - 1 1 0 0 2 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 - -
7 مدیریت مالی رویداد - 1 2 0 0 2 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 - -
8 مدیریت اجرایی رویداد - 1 3 0 0 2 0 0 5 5 0 3 9 3 4 1 - -
9 کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی 2-19/38/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 3 1 3 4 2 - -
10 خبرنگار گردشگری 5-91/34/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 4 6 2 - -
11 انجام امکان سنجی فنی و اقتصادی رویداد - 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 - -
12 زمان بندی و بودجه بندی رویداد - 1 2 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 - -
13 برنامه ریزی اجرای رویداد - 1 3 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 - -
14 برندسازی و تبلیغات رویداد - 1 4 0 0 1 0 0 5 5 0 3 2 3 3 3 - -
15 مدیر تور 5-91/35/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 3 3 - -
16 کارآفرینی در گردشگری 3339-55-004-1 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 3 9 3 3 3 - -
17 انجام فراخوان و اطلاع رسانی رویداد - 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 3 3 4 3 3 - -
18 انجام تشریفات رویداد - 1 2 0 0 1 0 0 5 5 0 3 3 4 3 3 - -
19 سرپرست کاروان های زیارتی 5111-55-024-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 - -
20 سرپرست خدمات رفاهی قطار 8-32/35/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 - -
21 مهماندار قطار 8-32/36/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 - -
22 میهماندار اتوبوس 5131-55-001-1 1 0 0 0 4 0 0 5 5 0 2 1 1 1 5 - -
23 راهنمای گردشگری سلامت 5-91/37/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
24 امدادگری تورهای گردشگری 5-91/99/1/1 1 1 0 0 1 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
25 راهنمای گردشگری فرهنگی 5-91/95/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
26 راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژئوتوریسم) 5113-55-005-1 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
27 راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری 511320550040001 2 0 0 0 4 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
28 راهنمای تورهای ماجراجویانه 5-91/96/1/1 1 0 0 0 5 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
29 راهنمای زبان تخصصی گردشگری 5-91/32/1/1 1 0 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
30 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) 5114-55-001-1 1 2 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
31 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) 5114-55-002-1 1 3 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
32 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته) 5114-55-003-1 1 4 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
33 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدماتی) 5114-55-004-1 1 6 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
34 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح متوسطه) 5114-55-005-1 1 7 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
35 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح پیشرفته) 5114-55-006-1 1 8 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
36 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی - 1 9 0 0 6 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
37 راهنمای موزه 5-91/30/1/3 1 0 0 0 7 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
38 راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) 5-91/36/1/3 1 0 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
39 راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه 5113-55-003-1 1 1 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
40 راهنمایی گردشگران کویر و بیابان 5113-55-013-1 2 2 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
41 استقرار و بقا در طبیعت در شرایط دشوار - 1 3 0 0 8 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
42 راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی ندارد 1 0 0 0 9 0 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
43 راهنمای عمومی گردشگری 5-91/33/1/3 1 0 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
44 راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) 5113-55-010-1 1 1 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
45 برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) 3339-55-002-1 1 2 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
46 مدیریت و برنامه ریزی در اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) 3339-55-001-1 1 3 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
47 برگزاری اردوی آموزشی 5113-55-012-1 1 4 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
48 مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی 5113-55-004-1 1 5 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
49 اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی 5113-55-002-1 1 6 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
50 برنامه ریزی و طراحی بسته سفر 3339-55-003-1 1 7 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
51 عکاسی تورهای گردشگری 3431-55-001-1 1 8 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
52 اصول و فنون مذاکره 5113-55-009-1 1 9 0 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
53 نقشه خوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری - 1 0 1 0 0 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
54 راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان عربی 5113-55-014-1 1 0 0 0 1 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
55 راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی 5-91/97/1/1 1 0 0 0 2 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
56 راهنمای گردشگری ورزشی 5-91/98/1/1 1 0 0 0 3 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
57 راهنمای محلی بومی 5113-55-008-1 1 0 0 0 5 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
58 مدیر اردوهای گردشگری ورزشی 5113-55-001-1 1 0 0 0 6 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
59 راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان انگلیسی 5113-55-011-1 1 0 0 0 7 1 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
60 راهنمای گردشگری کودک 234230550010001 1 0 0 0 1 2 0 5 5 0 2 3 1 1 5 - -
61 کارمند مقدماتی فروش بلیط 3-94/56/2/3 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 - -
62 کارمند متوسط فروش بلیط 3-94/56/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 - -
63 کارمند پیشرفته فروش بلیط 3-94/56/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 5 0 2 0 3 2 5 - -
64 راننده وسایل نقلیه گردشگری 8322-55-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 2 2 2 3 8 - -

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،بلوارقیصر امین پور (شهرداری)،روبروی ساختمان بورس مركزی،بن بست رز،پلاك 11 ساختمان مجتمع فنی پلی تکنیک تهران
واتس اپ: 02191008410
تلفن: 02126744203
ایمیل: info[at]mfpol[Dot]ir